ชัยโรจน์ สัจภาพพิชิต

ชัยโรจน์ สัจภาพพิชิต

โปรดักชั่น

2529

ครูสมศรี

- ดำเนินงานสร้าง
2531

มือปืน 2 ไอ้มือดำ

- อำนวยการสร้าง