ชัยยงค์ มั่นฤทัย (MR.K)

ชัยยงค์ มั่นฤทัย หรือรู้จักกันในชื่อ มิสเตอร์เค (MR.K)

โปรดักชั่น

2560

มหาหิน

- ควบคุมการผลิต
2561

จ้าวสมิง

- ควบคุมการผลิต
2562

ตะกรุดโทน

- ควบคุมการผลิต
2563

คนเหนือฅน

- ควบคุมการผลิต
2564

ทะเลเดือด

- ควบคุมการผลิต
2564

เผาขน

- ควบคุมการผลิต
2565

ชาติพยัคฆ์ คมนักเลง

- ควบคุมการผลิต
2565

พยัคฆ์ยี่เก

- ควบคุมการผลิต

นักเขียน

2556

หลบผี ผีไม่หลบ

- บทประพันธ์
2562

ตะกรุดโทน

- บทประพันธ์
2564

ทะเลเดือด

- บทประพันธ์
2565

พยัคฆ์ยี่เก

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์
2567

ปล้นเหนือเมฆ

- บทประพันธ์