ชวลิต นุชเปลี่ยน

ชวลิต นุชเปลี่ยน

โปรดักชั่น

2527

สวนทางปืน

- อำนวยการสร้าง