ชล ณ เมืองอินทร์

ชล ณ เมืองอินทร์

นักเขียน

2514

ลูกยอด

- บทภาพยนตร์
2516

หมอกฟ้า

- บทภาพยนตร์