บีเฟิร์น ชมพูนุช ศรุตาเดโชกุล

ชมพูนุช ศรุตาเดโชกุล ชื่อเล่น : บีเฟิร์น ชื่ออังกฤษ : Befirst Chompunuch Sarutadechokun เป็นนักแสดงเด็กชาวไทย
• บ้านเกิด : กรุงเทพมหานคร

ติดตาม บีเฟิร์น ชมพูนุช ศรุตาเดโชกุล ได้ที่
Facebook : ชมพูนุช ศรุตาเดโชกุล
TikTok : @befirst_chompunuch