ชนะ บุนนาค

ชนะ บุนนาค

นักแสดง

ช่างภาพ

2518

คำมั่นสัญญา

- ถ่ายภาพ
2518

ชาตินักเลง

- ถ่ายภาพ
2519

17 ทหารกล้า

- ถ่ายภาพ
2519

บ้องไฟ

- ถ่ายภาพ
2523

เดิมพันชีวิต

- ถ่ายภาพ
2523

ไอ้ขุนเพลง

- ถ่ายภาพ
2526

ดรุณี 9 ล้าน

- ถ่ายภาพ