ชญานิน​ เลี่ยวไพโรจน์

ชญานิน​ เลี่ยวไพโรจน์ เป็นนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2564

แค้นรักสลับชะตา

- บทประพันธ์
2566

สืบลับหมอระบาด

- บทประพันธ์
2567

ลมเล่นไฟ

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์