ฉั่ว ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย ชื่อเล่น ฉั่ว

นักแสดง

2566

Home School นักเรียนต้องขัง

- มนัส (นักแสดงสมทบ)
2566

หมอหลวง

- หมอตาบอด
2565

คลับสะพานฟาย 2 Class ซิฟาย

- พ่อเดโกะ (นักแสดงสมทบ)
2559

I Hate You I Love You

- ชายวัยกลางคน
2558

Fly To Fin สุดติ่งจิงเกิลเบล

- เตี้ย (พ่อของหนุน)
2559

โสด Stories

- พ่อของแป้ง (รับเชิญ)