ฉันทนา ดวงทองดี

ฉันทนา ดวงทองดี

โปรดักชั่น

2532

แม่นาคอาละวาด

- อำนวยการสร้าง