ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ

ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ

กํากับการแสดง

2517

กรุงเทพพิศวาส

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2518

เทพบุตรตัวแสบ

- ผู้กำกับ
2519

นักเลงมหากาฬ

- ผู้กำกับ
2520

ตบะแตก

- ผู้กำกับ
2521

10 ยอดแสบ

- ผู้กำกับ
2521

กุญแจรัก

- ผู้กำกับ
2523

เจมส์แบน 007

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2524

สร้อยฟ้าขายตัว

- ผู้กำกับ
2527

ไอ้จอมเก

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2531

เราสอง

- ผู้ช่วยผู้กำกับ