ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ หรือรู้จักกันในนามปากกา พนมเทียน เกิด 23 พฤศจิกายน 2474 เสียชีวิต 21 เมษายน 2563 (88 ปี) เป็นนักเขียน ผู้แต่งนิยายชื่อดัง “เพชรพระอุมา” ด้านการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม มัธยมปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาสันสกฤตและประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ที่มาของนามปากกา พนมเทียน เป็นชื่อที่มีความหมายถึงเปลวเทียนยามแสงโชนสว่างได้ที่ จะเห็นเปลวเทียนเรียวขึ้นจากปลายแท่งแล้วค่อยแผ่กว้างออกก่อนจะสอบปลายแหลมให้เรียวสะบัดความสว่างขึ้นอีกครั้ง โดยนามปากกานี้ใช้ครั้งแรกในการเขียนเรื่อง จุฬาตรีคูณ

นักเขียน

2500

มัสยา

- บทประพันธ์
2500

เล็บครุฑ

- บทประพันธ์
2501

แววมยุรา

- บทประพันธ์
2501

เห่าดง

- บทประพันธ์
2503

กงกรรม

- บทประพันธ์
2503

ทูตนรก

- บทประพันธ์
2503

เด็กเสเพล

- บทประพันธ์
2503

ไอ้ค้างคาว

- บทประพันธ์
2505

กัลปังหา

- บทประพันธ์
2505

สกาวเดือน

- บทประพันธ์
2506

กลางดงเสือ

- บทประพันธ์
2506

เก้ามังกร

- บทประพันธ์
2506

สิงห์สั่งป่า

- บทประพันธ์
2507

ละอองดาว

- บทประพันธ์
2508

ครุฑเพชร

- บทประพันธ์
2508

รัศมีแข

- บทประพันธ์
2510

จุฬาตรีคูณ

- บทประพันธ์
2510

พรายพิฆาต

- บทประพันธ์
2514

เพชรพระอุมา

- บทประพันธ์
2516

กุหลาบไฟ

- บทประพันธ์
2520

ทางเสือผ่าน

- บทประพันธ์
2520

วัยเสเพล

- บทประพันธ์
2521

สิงห์สั่งป่า

- บทประพันธ์
2523

จุฬาตรีคูณ

- บทประพันธ์
2525

รัตติกาลยอดรัก

- บทประพันธ์
2527

รัศมีแข

- บทประพันธ์
2528

กัลปังหา

- บทประพันธ์
2539

เด็กเสเพล

- บทประพันธ์

นักเขียน

2521

สกาวเดือน

- บทประพันธ์
2524

ชั่วฟ้าดินดับ

- บทประพันธ์
2528

มัสยา

- บทประพันธ์
2530

สกาวเดือน รัศมีแข

- บทประพันธ์
2532

แววมยุรา

- บทประพันธ์
2532

รัตติกาลยอดรัก

- บทประพันธ์
2534

ละอองดาว

- บทประพันธ์
2537

แววมยุรา

- บทประพันธ์
2538

สกาวเดือน

- บทประพันธ์
2541

กัลปังหา

- บทประพันธ์
2543

มัสยา

- บทประพันธ์
2543

รัตติกาลยอดรัก

- บทประพันธ์
2550

ละอองดาว

- บทประพันธ์
2555

แววมยุรา

- บทประพันธ์
2560

ละอองดาว

- บทประพันธ์
2560

มัสยา

- บทประพันธ์
2561

เล็บครุฑ

- บทประพันธ์
2561

สกาวเดือน

- บทประพันธ์
2562

พรายพิฆาต

- บทประพันธ์
2563

สิงห์สั่งป่า

- บทประพันธ์
2563

เด็กเสเพล

- บทประพันธ์
2564

ทางเสือผ่าน

- บทประพันธ์
2520

ศิวาราตรี

- บทประพันธ์