ฉลอง กลิ่นพิกุล

ฉลอง กลิ่นพิกุล

ช่างภาพ

2497

มารหัวใจ

- ถ่ายภาพ
2498

หงษ์เหิร

- ถ่ายภาพ
2499

ยิงทิ้ง

- ถ่ายภาพ
2500

ทรชนคนดี

- ถ่ายภาพ
2501

สามสิงห์

- ถ่ายภาพ
2502

แผ่นดินของใคร

- ถ่ายภาพ
2503

แม่นาคคืนชีพ

- ถ่ายภาพ
2506

ช่อเพชร

- ถ่ายภาพ
2507

ทรพีร้องไห้

- ถ่ายภาพ
2508

สันดานดิบ

- ถ่ายภาพ
2509

ชาติสิงห์

- ถ่ายภาพ
2511

มรกตแดง

- ถ่ายภาพ

อำนวยการสร้าง

2494

เจ้าแม่ลานเท

- อำนวยการสร้าง