จ๋า ยศสินี ณ นคร

ยศสินี ณ นคร ชื่อเล่น จ๋า เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2521 เป็นบุตรของมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวชกับโยธิน ณ นคร เป็นผู้ผลิตละคร ในนาม เมกเกอร์ วาย กรุ๊ป (Maker Y) ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ นักแสดงชาวไทย จบ ด้านการศึกษา ระดับมัธยมจาก โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และระดับอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นักแสดง

1997

เรือนมยุรา

- ฝอยฝน

โปรดักชั่น

2009

น้ำผึ้งขม

- ควบคุมการดำเนินงาน
2010

4 หัวใจแห่งขุนเขา ธาราหิมาลัย

- ควบคุมการดำเนินงาน