จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี

ชื่อ : จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี ชื่ออังกฤษ : Ja Natthaweeranuch Thongmee ชื่อเดิม : วรัลชญาน์ จินดารักษ์วงศ์ วันเกิด : 28 ตุลาคม 2522 ส่วนสูง : 165 ซม. การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี : มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : ปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2544 : ปริญญาโทยุโรปศึกษา (European Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 : ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559 ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี (ชื่อเล่น : จ๋า) เป็นนักแสดงและวีเจชาวไทย IG : vj_ja

นักแสดง

2020

Cat Radio TV สถานีเพลงแมว 9 ชีวิต

- ขวัญ (รับเชิญในตอน ขวัญเอ๊ย ขวัญมา, ถ้าต้องตกเป็นเมียใคร ก็คงต้องยอม)
2018

The Crime ทีมล่าทรชน

- หมอเมย์
2018

Friend Zone เอา ให้ ชัด

- ปัน (รับเชิญ)
2018

Wake Up ชะนี The Series

- รินมณี ศรีสำเพ็ง (รับเชิญ)
2018

My Hero วีรบุรุษสุดที่รัก มนตราลายหงส์

- ขวัญกมล อุทินเทพ (ขวัญ) / อินตรา รื่นทิวา
2017

7 วันจองเวร 2

- แพทย์หญิงชลลดา ธนาพิพัฒน์ (หมอชล)
2016

โสด Stories

- นลิน
2015

7 วันจองเวร

- แพทย์หญิงชลลดา ธนาพิพัฒน์ (หมอชล)
2013

นางมาร

- นวล / เนตรอัปสร
2001

ปากกา หัวใจ กับ ไมโครโฟน

- จอย / จ้อย (จริญญา เกษมพงษ์) (นักข่าวบันเทิง / เพื่อนสนิทของอิงนภา)