จ๊ะจ๋า จินต์จุฑา ศิริเพ็ง

จินต์จุฑา ศิริเพ็ง ชื่อเล่น จ๊ะจ๋า ชื่ออังกฤษ : Jaja Jinjutha Siripheng
• เกิด : 31 สิงหาคม 2544 (อายุ 22 ปี)
• ด้านการศึกษา : ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• งานอดิเรก : ร้องเพลง  ฟังเพลง  เล่นกีต้าร์  ดูหนัง