จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน

จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน (ชื่ออังกฤษ : June Plearnpichaya Komalarajun)  เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย
• วันเกิด : 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (อายุ 23 ปี)
• ส่วนสูง : 171 ซม.
• กรุ๊ปเลือด : A
• การศึกษา : ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย : ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ : ระดับอุดมศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ

ติดตาม จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน ได้ที่
IG : juneiperb0i
IG : plearnpichaya

นักแสดง

นักแสดง

2564

อังคารคลุมโปง The Series

- แอลดา วิวรรณกร (แอล)
2563

One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ

- ฉัตรตะวัน ดวงศิริพัฒน์ (ตะวัน)