จุ๋ม วชิรา จิตศักดานนท์

วชิรา จิตศักดานนท์ ชื่อเล่น จุ๋ม

นักแสดง

2563

Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก

- พี่จุ๋ม (ศิษย์เก่า) (รับเชิญ)