จุ๋งจิ๋ง วรรณา กอธัญญาวัฒน์

จุ๋งจิ๋ง วรรณา กอธัญญาวัฒน์ ชื่ออังกฤษ : Jungjing Wanna Kortunyavat เป็นนักเขียนบทชาวไทย

นักเขียน

2566

วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda

- บทโทรทัศน์