จุ้มจิ้ม วรนันท์ จันทรัศมี

วรนันท์ จันทรัศมี ชื่อเล่น จุ้มจิ้ม เกิด 12 สิงหาคม 2528 เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา ประถมศึกษา : ร.ร.ธิดานุเคราะห์ (หาดใหญ่) มัธยมศึกษา : ร.ร.ธิดานุเคราะห์ (หาดใหญ่) อุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

นักแสดง

2017

บ่วงบรรจถรณ์

- ศิรินุช
2012

ต้มยำลำซิ่ง

- มะปราง
2011

หอ หึ หึ

- จอย
2010

มงกุฎดอกส้ม

- เพื่อนคำแก้ว (รับเชิญ)
2009

สกุลกา

- ภควดี/ ป้อม