จุฑาทิพย์ ครุธามาศ

จุฑาทิพย์ ครุธามาศ ชื่อเล่น หนิง ชื่อในวงการคือ แอล (ชื่ออังกฤษ : Juthathip Kruthamart) เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย
• เกิด 3 กรกฎาคม 2522
• การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ (แต่ไม่จบการศึกษาเพราะเข้าวงการบันเทิงก่อน) และเมื่องานด้านบันเทิงเข้าที่ ได้สอบเทียบวัดระดับการศึกษามัธยมปลาย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รุ่นเดียวกับ นุ่น วรนุช) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกครั้ง สาขา โฆษณาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก

นักแสดง

2555

มาหยารัศมี

- ราศรี
2554

เหนือมนุษย์

- เอมอร (รับเชิญ)
2553

เรือนซ่อนรัก

- สดศรี (รับเชิญ)
2542

โดมทอง

- พิณทอง
2540

ซุ้มสะบันงา

- เจนจินต์ (เจนนี่)
2539

ไม้ดัด

- ลดาวัลย์
2541

นางสาวทองสร้อย

- นารี เวียงคีรี (คุณเล็ก)