จีรัง เกษโสภา

จีรัง เกษโสภา

กํากับการแสดง

2524

หมามุ่ย

- ผู้ช่วยกำกับ
2526

อีสาวบ้านไร่

- ผู้ช่วยกำกับ
2526

ไอ้ขี้เมา

- ผู้ช่วยกำกับ
2527

7 ทโมน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2528

ไกลปืนเที่ยง

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2528

คนในซอย

- ผู้ช่วยกำกับ
2528

บัวตูมบัวบาน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2531

หมอกสวาท

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2533

2 อันตราย

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2526

ไอ้ขี้เมา

- บทภาพยนตร์

นักแสดง

กํากับการแสดง