จีรภา ระวังการณ์

ชื่อ : จีรภา ระวังการณ์ ชื่ออังกฤษ : Chirapha Rawangkan

กํากับการแสดง

โปรดักชั่น

2560

โสด Stories 2

- ดำเนินการผลิต
2565

คือเธอ

- ดูแลการดำเนินงาน