จีรภัทร์ สว่างแจ้ง

จีรภัทร์ สว่างแจ้ง

นักแสดง

2563

ฟากฟ้าคีรีดาว

- พ่อค้าร้านขายของชำ (รับเชิญ)
2561

สายโลหิต

- ชาวกรุงศรีอยุธยา
2561

สกาวเดือน

- คนขับรถจักรยานสามล้อ
2559

เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ

- ชาวบ้านที่สิงห์บุรี (รับเชิญ)