จีน่า ณิชาพัชร์ จารุรัตนวารี

จีน่า ณิชาพัชร์ จารุรัตนวารี ชื่ออื่น : จีน่า ณัฐกฤตา รำมะนู (ชื่ออังกฤษ : Geena Nichapat Charuttanawaree) เป็นนักแสดงหญิงชาวไทย
• วันเกิด : 5 ตุลาคม 2546 (อายุ 20 ปี)
• การศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์