จิ๋ว มหากาฬ

โปรดักชั่น

2527

ไอ้ถึกเกณฑ์ทหาร

- ดำเนินงานสร้าง