จิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์

สิปโปทัย ฉันทะสิริวัฒน์ ชื่อเล่น จิ๋วจิ๋ว เกิดวันที่ 23 เมษายน 2531