จิ๊บ จารุภัส ปัทมศิริ

จารุภัส ปัทมศิริ ชื่อเล่น จิ๊บ