จิรพร ลี้ลิขิตกุล

จิรพร ลี้ลิขิตกุล

นักแสดง

2551

ธิดาวานร

- พนาตอนเด็ก