จิน ภคฐมน กันตวรวัฒน

จิน ภคฐมน กันตวรวัฒน

นักแสดง

2561

สุภาพบุรุษสุดซอย

- เอิง (Ep. 30) (รับเชิญ)
2559

มายาฉิมพลี

- วัชรี (เกรซ)
2561

เป็นต่อ 2018

- ริน (EP.23,28,29) (รับเชิญ)