จินโจว

จินโจว

นักเขียน

2557

ไฟรักเพลิงแค้น

- บทประพันธ์
2566

หมอหลวง

- บทประพันธ์/บทโทรทัศน์