จินดา ฤทธิ์ดิเรก

จินดา ฤทธิ์ดิเรก

โปรดักชั่น

2514

คนใจเพชร

- อำนวยการสร้าง