จิตวิมล เตชนะศักดิ์

โปรดักชั่น

2534

ขบวนการอาจารย์โกย

- อำนวยการสร้าง