จิตราภา

นักเขียน

2535

พี่เลี้ยง

- บทโทรทัศน์
2535

สองฝั่งคลอง

- บทโทรทัศน์
2537

ทวิภพ

- บทโทรทัศน์
2539

ด้วยแรงอธิษฐาน

- บทโทรทัศน์
2540

นางละคร

- บทโทรทัศน์
2541

ดุจเพชรแท้

- บทโทรทัศน์
2543

กว่าจะรู้เดียงสา

- บทโทรทัศน์
2543

มรสุมแห่งชีวิต

- บทโทรทัศน์
2545

เมขลา

- บทโทรทัศน์