จิตรากร เกตุสุวรรณภา

จิตรากร เกตุสุวรรณ

นักแสดง

2015

เจ้าสาวของอานนท์

- พงศ์จันทร์ (นักแสดงสมทบ)