จิตประไพ จันทรุกขา

จิตประไพ จันทรุกขา

โปรดักชั่น

2525

มนต์รักลำน้ำพอง

- ดำเนินงานสร้าง
2525

มนต์รักลำน้ำพอง

- อำนวยการสร้าง