จิตติน อินทรสุข

จิตติน อินทรสุข

กํากับการแสดง

2511

สกุลกา

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

ลำดับภาพ

2512

สวรรค์วันเพ็ญ

- ลำดับภาพ