จิงจุ้ง เพ็ชรเก้า

จิงจุ้ง เพ็ชรเก้า

นักแสดง

2550

ผีไม้จิ้มฟัน

- คนซื้อไม้จิ้มฟัน (รับเชิญ)