จำลักษณ์

จำลักษณ์

นักแสดง

นักเขียน

1985

น้ำผึ้งป่า

- บทประพันธ์

นักเขียน

2000

อาญารัก

- บทประพันธ์
2010

ไทรโศก

- บทประพันธ์
2013

อาญารัก

- บทประพันธ์