จำรัส สิริรัตนปัญญา

จำรัส สิริรัตนปัญญา

อำนวยการสร้าง

2525

อินทรีบ้านดอน

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2522

สมิงบ้านไร่

- อำนวยการสร้าง
2523

วีรบุรุษหนองตากยา

- อำนวยการสร้าง
2526

อีสาวบ้านไร่

- อำนวยการสร้าง
2528

ไกลปืนเที่ยง

- อำนวยการสร้าง