จำรัส ผลศิริ

จำรัส ผลศิริ

นักแสดง

2498

หลีหวั่น

- งกซือ
2497

กุลปราโมทย์

- ยักษ์ใหญ่