จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์

จำนงค์ บำเพ็ญทรัพย์ เป็นนักแสดงชาวไทย

นักแสดง

2542

ดาวกลางดง

- (รับเชิญ)
2542

วิมานเมขลา

- (รับเชิญ)
2538

ขุนศึก

- พระครูขัน
2535

โทน

- ประจิน
2535

สองฝั่งคลอง

- หลวงพ่อ
2528

พิมพิลาไลย

- ขุนศรีวิชัย
2539

นายขนมต้ม

- ครูเสาร์ (พ่อจักจั่นและนายเทียบ)