จำนงค์ กาญจนวัฒน์

จำนงค์ กาญจนวัฒน์

โปรดักชั่น

2501

จารกรรมหมายเลข 1

- อำนวยการสร้าง