จามร

จามร

นักเขียน

2516

ทางสายใหม่

- บทประพันธ์
2516

หนึ่งในดวงใจ

- บทประพันธ์
2517

แม่ปูเค็ม

- บทประพันธ์
2524

รักนี้บริสุทธิ์

- บทประพันธ์