จั๊มพ์ พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ

พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ ชื่อเล่น จั๊มพ์ เกิด 27 กันยายน 2543