จัสมิน สมัชญา อัศวนิเวศน์

ชื่อ-สกุล: สมัชญา อัศวนิเวศน์ ชื่อเล่น: จัสมิน