จันทรเครือ อรุณรัตน์

จันทรเครือ อรุณรัตน์

โปรดักชั่น

2514

ยอดต่อยอด

- อำนวยการสร้าง