จักร มหาราช

จักร มหาราช

นักเขียน

2521

7 อาถรรพณ์

- บทประพันธ์
2532

ผีสองนาง

- บทประพันธ์