จักริน โมแรน

จักริน โมแรน

นักแสดง

2016

แรงตะวัน

- สุริเยนทร์ รุจิกาญจน์กุล (วัยเด็ก) (รับเชิญ)
2016

เจ้าบ้าน เจ้าเรือน

- ลูกชายของชมพู (รับเชิญ)
2015

ชาติเจ้าพระยา ภาค 2 สิงห์สี่แคว

- ปิง (วัยเด็ก) (รับเชิญ)