จักรา

นักเขียน

2513

ฝนเดือนหก

- บทประพันธ์
2515

คนสู้คน

- บทประพันธ์