จักพงษ์ ตรีบุบผา

จักพงษ์ ตรีบุบผา

โปรดักชั่น

2520

ทรามวัยใจเด็ด

- อำนวยการสร้าง
2522

สองเรา

- อำนวยการสร้าง
2526

กุ๊กมือเก่า

- อำนวยการสร้าง
2531

ตะลุยโรงหมอ

- อำนวยการสร้าง